Gian hàng bánRao vặtTư vấnHỗ trợThêm
  Bí quyết bán hàng Online  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh Học Mã Đề 147,405,850?

NTM03/06/2009 - 11:38

Lượt xem 8.838
Có ai có đáp án đề thi sinh học mã đề 147,405,850 cho mình với.
Cảm ơn các bạn nhiều
  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

ha

17/09/2013 - 16:15

Đáp án chính thức của Bộ GD đề thi tốt nghiệp môn Sinh Học năm 2013

Đáp án chính thức của Bộ GD đề thi tốt nghiệp môn Sinh Học năm 2013

Đáp án chính thức của Bộ GD đề thi tốt nghiệp môn Sinh Học năm 2013

Đáp án chính thức của Bộ GD đề thi tốt nghiệp môn Sinh Học năm 2013

Đáp án chính thức của Bộ GD đề thi tốt nghiệp môn Sinh Học năm 2013

Đáp án chính thức của Bộ GD đề thi tốt nghiệp môn Sinh Học năm 2013

SMS VietNam

03/06/2010 - 20:13

Bạn có thể xem đề thi, gợi ý giải đề thi và tra cứu điểm thi trực tuyến tại

Bạn có thể xem đề thi, gợi ý giải đề thi và tra cứu điểm thi trực tuyến tại

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ (Anh văn) năm 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn (Văn học) năm 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ (Anh văn) năm 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2010

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn (Văn học) năm 2010

Pham Ngoc Anh

03/06/2009 - 11:40
Mã đề 729
1 A 11 D 21 D 31 A
2 D 12 B 22 A 32 B
3 B 13 C 23 B 33 A
4 C 14 B 24 C 34 B
5 C 15 C 25 D 35 A
6 C 16 A 26 B 36 A
7 C 17 C 27 C 37 A
8 B 18 A 28 D 38 C
9 D 19 A 29 A 39 B
10 A 20 B 30 A 40 C
Mã đề 368
1c 2b 3b 4c 5a 6a 7d 8d 9b 10b 11c 12a 13c 14a 15d 16d 17c 18d 19b 20d 21a 22d 23b 24b 25a 26d 27b 28c 29d 30c 31d 32c 33d 34d 35a 36d 37c 38d 39a 40c 41d 42a 43b 44b 45a 46c 47c 48d
dAp aN" dE^` thY siNh nE` mA~ dE` 260 nAz"..!
1B 11C 21D 31C
2C 12D 22D 32D
3A 13A 23C 33C
4A 14C 24C 34D
5C 15B 25A 35A
6B 16C 26B 36C
7A 17C 27C 37B
8C 18D 28D 38C
9A 19D 29A 39C
10A 20D 30D 40D

Aum đề 405, đáp án này:
1C 2D 3D 4C 5D 6A 7A...
Mã đề 729
1 A 11 D 21 D 31 A
2 D 12 B 22 A 32 B
3 B 13 C 23 B 33 A
4 C 14 B 24 C 34 B
5 C 15 C 25 D 35 A
6 C 16 A 26 B 36 A
7 C 17 C 27 C 37 A
8 B 18 A 28 D 38 C
9 D 19 A 29 A 39 B
10 A 20 B 30 A 40 C
Mã đề 368
1c 2b 3b 4c 5a 6a 7d 8d 9b 10b 11c 12a 13c 14a 15d 16d 17c 18d 19b 20d 21a 22d 23b 24b 25a 26d 27b 28c 29d 30c 31d 32c 33d 34d 35a 36d 37c 38d 39a 40c 41d 42a 43b 44b 45a 46c 47c 48d
dAp aN" dE^` thY siNh nE` mA~ dE` 260 nAz"..!
1B 11C 21D 31C
2C 12D 22D 32D
3A 13A 23C 33C
4A 14C 24C 34D
5C 15B 25A 35A
6B 16C 26B 36C
7A 17C 27C 37B
8C 18D 28D 38C
9A 19D 29A 39C
10A 20D 30D 40D

Aum đề 405, đáp án này:
1C 2D 3D 4C 5D 6A 7A 8A 9D 10B 11C 12C 13B 14A 15B 16C 17A 18D 19C 20D 21A 22D 23A 24B 25B 26B 27D 28C 29C 30A 31A 32D 41A 42C 43B 44D 45D 46B 47B 48B
Đọc thêm

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn