Game gta san

mọi người cho mình hỏi mình tai game gta san vào game nó hiện bản No CD/DVD-ROM drive found. là sao ạ 
Chưa có câu trả lời nào

CÂU HỎI LIÊN QUAN