Tại sao một số nội dung câu hỏi, câu trả lời trên vật giá lại giống với Yahoo hỏi đáp vậy?

Thắc mắc này không biết trả lời thế nào cho hợp lý. phải chăng có sự trùng lặp về cơ sở dữ liệu. đôi khi search trên google thây có câu hỏi trên yahoo hỏi đáp, thấy giống trên vật giá, cả về đáp án vầ tên người tham gia hỏi đáp luôn.

Nguyễn Quang Tiến
Nguyễn Quang Tiến
Trả lời 8 năm trước

Về người hỏi thì có thể là cùng 1 người hỏi để có 1 thông tin chính xác nhất

về người trả lời thì có thể là 1 người trả lời hoặc là cùng một "mẹ" ra cả nên giống nhau là truyện dễ hiểu mà chẳng qua người ta không ghi rõ trích từ đâu thôi :D