Laptop

E k dùng máy 2 ngày thì vào lại là e nhấn nút nguồn nó cứ sáng được vài giây rồi tắt Em làm lại khoảng chục lần nó mới lên được Vậy là bị j v ạ
Chưa có câu trả lời nào