Hỏi về anime xem từ khoảng năm 201x

Bộ anime mà nữ chính là hồ ly và yêu nam chính là con người đến kết thúc thì cả 2 đều chết mà khi chết tất cả đều trờ thành chim bồ câu . có ông nào đó thả 2 người họ ra và họ đầu thai thành bạn thuở nhỏ của nhau.
Chưa có câu trả lời nào