Muốn tìm phim hoạt hình lâu lắm r sợ k ai bt tên

Tui k nhớ chi tiết chỉ nhớ có một phân đoạn là có một thung lũng có nc và một con thủy quái sống ở đó chim bay qua là bị ánh sáng xanh lá của nó nuốt xuống nhiều ng đi diệt nó nhg chết hết trong đó có cha cậu bé nhỏ và bé thề là sẽ giết nó nhg main lại giết trước nên bị thằng nhóc ghét

Chưa có câu trả lời nào