Tìm phim hoạt hình 2010

- Vào năm 2010 em có xem một bộ phim đã được chiếu trên kênh vtc11 - Nội dung phim như sau: Đó là một bộ phim hoạt hình lẻ..trong phim là có những người bth và những người khổng lồ đặc biệt là có một quấn sổ có thể theo giõi mọi thứ....một lần nó bị đặt trên bàn và có một ai đó rở nó ra nhưng k thấy gì r vứt ra sọt rác đến đây em quyên hết r ạ...ai cong nhớ cho em xin tên phim với ạ

Chưa có câu trả lời nào