Tôi đã đặt rất nhiều câu hỏi và nhận được rất nhiều ý kiến trả lời hay, vậy để chấm điểm cho họ thì tôi phải làm thế nào? Xin cảm ơn!

tun oi
tun oi
Trả lời 10 năm trước

Bạn ko thể chấm điểm đc cho những thành viên trả lời, chỉ admin là có thể chấm điểm đc, bạn có thể click vào chữ cảm ơn, mỗi lượt cảm ơn thì thành viên đó cũng đc cộng điểm rồi. Cảm ơn bạn .