CHƯƠNG TRÌNH MÓC KHOÁ CHO KHÁCH NHẬP SỈ VÍ DA

Quà t ặ ng kèm 100 móc khoá da B.ò khi đ i hàng t ạ i x ưở ng Lh 0898.024.565 (Zalo) X ưở ng mình hi ệ n t ạ i đ ang c ầ n tìm các đơ n v ị ch ạ y ads, c ử a hàng, npp h ợ p tác đẩ y m ạ nh các m ặ t hàng dây l ư ng da ví Da B.Ò Khi nh ậ p s ỉ t ạ i x ưở ng các b ạ n s ẽ đ c h ỗ tr ợ : - H ỗ tr ợ t ặ ng kèm quà t ặ ng để các bác ch ạ y các ch ươ ng trình SALE - H ỗ tr ợ đổ i m ẫ u n ế u khó bán - H ỗ tr ợ d ậ p logo TH ƯƠ NG HI Ệ U free - H ỗ tr ợ lên m ẫ u thi ế t k ế m ẫ u riêng theo yêu c ầ u - H ỗ tr ợ t ặ ng h ộ p - H ỗ tr ợ BH 2 n ă m t ấ t c ả sp t ạ i x ưở ng s ả n xu ấ t Đ /c x ưở ng 1180/28 Quang Trung P8 Gò V ấ p TPHCM
Chưa có câu trả lời nào