Em đăng kí xét tuyển trực tuyến nhỡ điền nhầm đối tượng ưu tiên với khu vực thì phải làm sao ạ:((

Chưa có câu trả lời nào