Có ai biết danh sách trúng tuyển Nv2 của trường đại học Công nghiệp Hà Nội hệ cao đẳng không?

hepl me!!!!!!!!!!!! [:(]
BT
BT
Trả lời 12 năm trước
Bạn qua website của trường xem thế nào nhé! www.haui.edu.vn/ Nếu tớ nhớ không nhầm thì danh sách này không công bố trên mạng mà chỉ có danh sách dán trên trường thôi thì phải [:(]
cuong
cuong
Trả lời 11 năm trước
có rồi đấy trên 12 đ thì chúc mừng vào google la ok