N ăm nay em tính thi trường đại học công nghiệp hn va đại học mở?

mọi người bảo em nên chọn trường nào để học ngành quản trị khách sạn và du lịch giữa đại học công nghiệp và đại học mở.nghe mọi người bảo trường đại học mở không nên học.trường ấy vớ vẩn lắm.liệu có đúng là như thế không vậy.

Chưa có câu trả lời nào