Đại học công nghiệp thực phẩm và cao đẳng tài chính marketing, nên chọn trường nào?

mình thi đại học chỉ khoảng 13 điểm, không đủ điểm chuẩn bên đị học tài chính marketing. mình không biết có nên nộp hồ sơ qua bên đại học công nghiệp thực phẩm hay không, tại mình sợ tốt nghiệp ra khó kiếm việc làm(vì trường không có tiếng). hay học hệ cao đẳng bên trường tài chính marketing, nhưng lại sợ khó liên thông lên. tư vấn giúp mình với

Chưa có câu trả lời nào