Trường đại học luật Hà Nội có hệ cao đẳng không?

Thi trường đại học luật Hà Nội nếu không đỗ đại học có thể nộp nguyện vọng xuống cao đẳng của trường được không?

rfgrfgfdg
rfgrfgfdg
Trả lời 8 năm trước

Bạn có thể xét tuyển vào trường CĐ khác vì trường ĐH Luật không có hệ cao đẳng.