Mọi người giúp em trả lời 2 câu hỏi này với

1/ Thế nào là sản xuất tự cung tự cấp? Sản xuất hàng hóa? So sánh sản xuất tự cung tự cấp và sản xuất hàng hóa? 2/ Trình bày yêu cầu và tác động của quy luật giá trị? Sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay như...
Chưa có câu trả lời nào