Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là gì? Được tính như thế nào?

Gần đây em có nghe được một thuật ngữ là tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên, vậy tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là gì và được tính như thế nào?

Thao Nguyen
Thao Nguyen
Trả lời 1 năm trước

tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là nói đến sự tăng trưởng dân số đấy, nó được tính bằng tỷ lệ sinh trừ đi tỷ lệ tử, em xem chi tiết ở đây nhá

https://vatgia.com/hoidap/4602/41393/em-muon-hoi-cong-thuc-tinh-phan-tram-ti-le-gia-tang-dan-so-tu-nhien.html