Gian hàng bánRao vặtTư vấnHỗ trợThêm
  Giỏ hàng  Đã xem  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập

Bác Hồ chọn cách mạng vô sản là con đường cứu nước?

Ngô Trà19/11/2019 - 16:24

Lượt xem 35

mn cho em hỏi tại sao bác hồ lại chọn con đường vô sản là con đường cứu nước?

  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

Minh Bảo

19/11/2019 - 21:17

Linh Nguyễn

19/11/2019 - 20:42

Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội là vấn đề chính chuyền nhà nước, là thể chế chính trị xã hội mới. Sự lựa chọn con đường cách mạng Tháng Mười Nga của Nguyễn Ái Quốc đầu thế kỷ XX thực chất là lựa chọn một mô hình nhà nước và xã hội kiểu mới cho Việt Nam, một mô hình có mục tiêu kết hợp cứu nước với cứu dân, trong đó đặc trưng đất nước vững bền, con người tự do, nhân dân hạnh phúc là mục đích tối thượng.

Bối cảnh thế giới và Việt Nam, nhận thức riêng của...

Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội là vấn đề chính chuyền nhà nước, là thể chế chính trị xã hội mới. Sự lựa chọn con đường cách mạng Tháng Mười Nga của Nguyễn Ái Quốc đầu thế kỷ XX thực chất là lựa chọn một mô hình nhà nước và xã hội kiểu mới cho Việt Nam, một mô hình có mục tiêu kết hợp cứu nước với cứu dân, trong đó đặc trưng đất nước vững bền, con người tự do, nhân dân hạnh phúc là mục đích tối thượng.

Bối cảnh thế giới và Việt Nam, nhận thức riêng của Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc những năm đầu thế kỷ XX đã quy định việc lựa chọn mô hình xã hội tương lai cho nước Việt Nam. Mô hình và cách thức đi tới mô hình xã hội đó mang đậm dấu ấn của bối cảnh lịch sử đương thời. Nó đã đúng và phát huy tác dụng tích cực đối với Việt Nam mà trực tiếp là chấm dứt cuộc khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc, đưa cuộc đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến đầu thế kỷ XX ở Việt Nam tiến lên, đi tới thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, thống nhất Tổ quốc, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cuộc cách mạng tháng Mười Nga diễn ra cách đây 100 năm (1917- 2017) có ý nghĩa lịch sử và tính thời đại sâu sắc. Đối với Việt Nam hiện nay, việc kiên định mục đích tốt đẹp của con đường đã chọn và sự sáng tạo trong đổi mới mô hình cũng như điều chỉnh lộ trình và giải pháp đi tới mô hình đó là rất quan trọng và đều có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong điều kiện mới của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, khi bối cảnh thế giới và trong nước đã khác trước rất nhiểu.

Đọc thêm

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn