Gian hàng bánRao vặtTư vấnHỗ trợThêm
  Giỏ hàng  Đã xem  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập

Phân tích nguồn gốc dẫn đến hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

Hoa Dạ03/11/2019 - 20:38

Lượt xem 20

Anh chị ơi, ai có thể phân tích nguồn gốc dẫn đến hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh được không ạ? Em được giao bài tập mà thấy khó quá ạ.

  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

Bạn có thể đọc thêm bài viết này, hi vọng sẽ giúp ích đến vấn đề bạn đang bận tâm

https://vatgia.com/hoidap/4808/304044/phan-tich-vai-tro-cua-gia-tri-truyen-thong-dan-toc-doi-voi-viec-hinh-thanh-tu-tuong-hcm.html

Bạn có thể đọc thêm bài viết này, hi vọng sẽ giúp ích đến vấn đề bạn đang bận tâm

https://vatgia.com/hoidap/4808/304044/phan-tich-vai-tro-cua-gia-tri-truyen-thong-dan-toc-doi-voi-viec-hinh-thanh-tu-tuong-hcm.html

Thiển Bạch

05/11/2019 - 12:43

Thứ nhất, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc trước hết là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

Thứ hai, là tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại: Phương Đông và phương Tây. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ kết tinh từ những giá trị của dân tộc mà còn bắt nguồn từ tinh hoa văn hoá nhân loại cả phương Đông và phương Tây được người kế thừa và phát triển.

hứ ba, Tư tưởng Hồ chí Minh có nguồn gốc từ Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, từ khi rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5 tháng 6 năm 1911 đến...

Thứ nhất, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc trước hết là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

Thứ hai, là tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại: Phương Đông và phương Tây. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ kết tinh từ những giá trị của dân tộc mà còn bắt nguồn từ tinh hoa văn hoá nhân loại cả phương Đông và phương Tây được người kế thừa và phát triển.

hứ ba, Tư tưởng Hồ chí Minh có nguồn gốc từ Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, từ khi rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5 tháng 6 năm 1911 đến năm 1917, Hồ Chí Minh đã đến nhiều nước thuộc địa và nhiều nước tư bản đế quốc. Trong khoảng thời gian đó Hồ Chí Minh đã bổ sung cho mình những nhận thức mới về những gì ẩn dấu đằng sau các từ “tự do”, “bình đẳng”. “bác ái” mà vào trạc tuổi 13 lần đầu tiên Người đã nghe. Khoảng cuối năm 1917, khi trở lại Pa Ri (Pháp), Hồ Chí Minh dã làm quen với nhiều nhà hoạt động chính trị xã hội của Pháp và thế giới. Năm 1919, Hồ Chí Minh tham gia Đảng xã hội Pháp, một đảng tiến bộ lúc bấy giờ. Cuối năm 1920, Hồ Chí Minh cùng với những đảng viên ưu tú của Đảng xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III, Quốc tế cộng sản do Lê Nin sáng lập, trở thành một trong những người sáng lập Đảng cộng sản Pháp. Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê Nin”. Luận cương đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc đang trăn trở, tìm hiểu bấy lâu nay, giúp người thấy rõ con đường thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc. Người nói: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Người đã tìm thấy ở Chủ nghĩa Mác - Lê Nin “cái cần thiết” và “con đường giải phóng chúng ta” là bước quyết định nhảy vọt về chất trong quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ tư, tài năng bẩm sinh và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh. Lý luận tư tưởng bao giờ cũng là sản phẩm của con người, do con người sáng tạo ra và khái quát trên cơ sở nhận thức các nhân tố khách quan

Đọc thêm

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn