Giúp mình với

Một người ngồi trên bờ hồ nhúng chân vào nước trong suốt. Biết chiết suất của nước là n= 4/3. Khoảng cách thực từ bàn chân người đó đến mặt nước là 36cm. Nếu nhìn theo phương gần thảng đứng, mắt người đó cảm thấy bàn chân cách mặt nước bao nhiêu: A. 28cm B. 18cm C. 25cm D. 27cm
Chưa có câu trả lời nào