Vật lý 8 bd hsg

có 1 bình thông nhau gồm hai nhánh hình trụ có tiết diện lần lượt là s1=200cm2 ,s2=100cm2 và có chứa nước đổ vào nhánh 1 :3 lít dầu ; nhánh 2: 5,4 lít nước . Ban đầu k đóng .Tìm đọ cao mực chất lỏng 2 nhánh sau khi mở k
Chưa có câu trả lời nào