Gian hàng bánRao vặtTư vấnHỗ trợThêm
  Bí quyết bán hàng Online  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập

Xin giúp mình với! "Cách tính hệ số Môđun trung bình nhiều năm" ntn?

thanh trung18/05/2009 - 11:58

Lượt xem 1.572
Minh cần phải tính hệ số Môđun trung bình mưa của nhiều năm nhưng không biết tính như thế nào. Ai bết cách tính chỉ giúp mình với!
Cám ơn rất nhiều!
  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

BT

18/05/2009 - 17:04
Các đặc trưng biểu thị dòng chảy năm

* Lưu lượng bình quân năm Qn (m3/s)
o Là trị số lưu lượng tính bình quân cho thời đoạn một năm.
o Qi: lưu lượng bình quân tháng thứ i
o Qj là lưu lượng bình quân ngày thứ j
* Tổng lượng dòng chảy năm Wn (m3):
o Là lượng dòng chảy qua mặt cắt cửa ra của lưu vực trong khoảng thời gian bằng một năm.

Wn= Qn. 31,5.106


* Mô đun dòng chảy năm Mn (l/s.km2)
o Là môđun dòng chảy tính cho thời đoạn một năm.

Mn=(Qn/F).103

...
Các đặc trưng biểu thị dòng chảy năm

* Lưu lượng bình quân năm Qn (m3/s)
o Là trị số lưu lượng tính bình quân cho thời đoạn một năm.
o Qi: lưu lượng bình quân tháng thứ i
o Qj là lưu lượng bình quân ngày thứ j
* Tổng lượng dòng chảy năm Wn (m3):
o Là lượng dòng chảy qua mặt cắt cửa ra của lưu vực trong khoảng thời gian bằng một năm.

Wn= Qn. 31,5.106


* Mô đun dòng chảy năm Mn (l/s.km2)
o Là môđun dòng chảy tính cho thời đoạn một năm.

Mn=(Qn/F).103

* Lớp dòng chảy năm Yn (mm)
o Là lớp dòng chảy tính cho thời đoạn một năm.

Yn=(Wn/F).10-3

* Hệ số dòng chảy năm an:
o Là tỉ số giữa lớp dòng chảy năm và lượng mưa năm tương ứng.

an=Yn/Xn

Dòng chảy chuẩn

* Dòng chảy chuẩn là trị số trung bình của đặc trưng dòng chảy năm trong thời kỳ nhiều năm đã tiến tới ổn định, với điều kiện cảnh quan địa lý và điều kiện địa chất không thay đổi.
* Các đặc trưng biểu thị:
o Lưu lượng dòng chảy chuẩn Q0 (m3/s):

Trong đó Qi là lưu lượng bình quân năm thứ i; n là số năm quan trắc

o Lượng dòng chảy chuẩn W0 (m3): W0= Q0. 31,5.106
o Mô đun dòng chảy chuẩn M0(l/s.km2): M0=(Q0/F).103
o Lớp dòng chảy chuẩn Y0 (mm): Y0=(W0/F).10-3
o Hệ số dòng chảy chuẩn a0: a0 =Y0/X0



Bạn thử tham khảo cái này nhé

http://forum.wru.edu.vn/files/folders/26412/download.aspx
Đọc thêm

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn