Định dạng tập tin nào cho phép với chức năng Export to Media - Memory Card?

Tư vấn cho em?
tun cua di
tun cua di
Trả lời 12 năm trước
Chỉ định dạng JPEG (tương thích Exif) là có thể. Những ảnh sẽ được lưu trong một thẻ nhớ trong định dạng DCF. Lưu ý: Người sử dụng không thể xuất ảnh vào bộ nhớ trong của DSC-G1 với chức năng này. Vui lòng sử dụng Album Editor để xuất ảnh vào bộ nhớ trong của DSC-G1.