Số lượng răng cưa của lưỡi cưa có ảnh hưởng gì như thế nào khi sử dụng?

Tôi đang lựa chọn lưỡi cưa cho máy cưa nhưng lại có quá nhiều loại lưỡi cưa, có loại nhiều răng có loại lại ít răng cưa hơn. Vậy số lượng răng cưa thì ảnh hưởng như thế nào khi sử dụng lưỡi cưa hả mọi người?

Linh
Linh
Trả lời 2 năm trước

theo như mình biết thì lưỡi cưa mà có răng cưa nhiều thì khi mà bạn cắt thì vật liệu đó sẽ mịn hơn, còn tất nhiên nếu mà lưỡi cưa có ít răng thì vật liệu cắt sẽ không được mịn bằng.

Ly Mai
Ly Mai
Trả lời 2 năm trước

răng cưa à càng nhiều thì bạn cưa sẽ lâu hơn vì có độ lì hơn còn ít răng cưa thì sẽ cưa nhanh hơn

Minh Nguyen
Minh Nguyen
Trả lời 2 năm trước

theo như kinh nghiệm của mình thì lưỡi cưa mà có răng cưa ít thì cưa sẽ nhanh hơn tuy nhiên lại không được mịn còn lưỡi có nhiều răng cưa thì ngược lại.