Tôi có củ phát điện 20kw 3 pha cần phải dùng động cơ Diezen bao nhiêu mã lực để kéo nó ổn định và hàn đc?

Lê Minh Đại
Lê Minh Đại
Trả lời 10 năm trước

Máy 8-12 là ổn rồi bạn à, chế thêm con mô tơ để đề khởi động là ngon rồi

Trả lời 10 năm trước

tôi nghĩ bạn phải dùng toi đông cơ 22-24 với được.nhưng cưng con tuy tải nữa,nếu là hàn thi it nhât cũng phải 15.vì sẽ tiêt kiêm nhiên liệu. khi sư dụng tai nhẹ.