Máy in của tôi không thể in các đường viền trang.Tôi phải làm thế nào ?

Trả lời 12 năm trước
Hầu hết các máy in không thể in text hay hình ảnh nằm quá gần mép của trang. Theo mặc định, các đường viền nằm gần mép của trang, đây là lý do tại sao máy in của bạn không thể xử lý chúng. Hãy thực hiện các bước sau đây để giải quyết sự cố này : +. Chọn Format/Borders and Shading. Hộp thoại Borders and Shading xuất hiện +. Chọn tab Page Boder +. Nhấp nút Options để mở hộp thoại Borders and Shading Options. +. Bên dưới Margin, nhập các kích cỡ (tính theo điểm ảnh) lớn hơn vào các hộp Top, Bottom, Left và Right để di chuyển các đường viền hơi ra xa khỏi mép của trang. +. Nhấp OK hai lần.