Máy in của tôi khi in một số kí tự đặc biệt nhất là chũ cái Hy Lạp thì toàn ra ô vuông?

Trả lời 12 năm trước
1. Bấm Start --> chọn Run --> gõ Regedit --> bấm OK 2. Bạn tìm theo đường dẫn sau : [quote]HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\[office version]\Word\Options [/quote] offce version có thể là 8.0 , 9.0 , 10.0 , 11.0 ... 3. Tìm và tạo một kiểu REG_SZ có tên là : NoWideTextPrinting --> để giá trị này bằng 1 4. Khởi động lại máy tính