Vấn đề về máy in trong mạng lan, ai biết xin chỉ giúp?

Vấn đề của mình là: Nhà dùng 2 máy PC, máy in ( mimaki cg 60st) nối trực tiếp với máy 1, dùng đc bt hồi trước cả 2 máy vẫn dùng dc bt, mình vừa cài lại win của máy 2 và bây giờ mình không dùng dc máy in từ máy 2 nữa mình đã share máy in máy 1 đặt IP: 192.168.1.33 từ máy 2 mình vào \\192.168.1.33 và có hiện máy in ở đó, --> chuột phải --> connect máy in --> máy 2 đã nhận dc máy in trong printer & fax nhưng khi vào corel hay word minh ko thể in dc và báo lỗi: "Unable to access printer driver. Try removing and reinstalling this printer driver." ấn ok thì ra tiếp bảng "The printer is currently unavailable. The printer and/or server my be offline. If this is not the case, it may be necessary to reinstall the printer." mình có cài driver cho máy 2 rồi nhưng vẫn bị lỗi trên, ai biết chỉ cho mình với?
thuy linh
thuy linh
Trả lời 11 năm trước
Bạn làm như sau với cả 2 máy, để xem nó trùng nhau ko ? Lick phải vào my computer-> properties-> my computer name-> change. Lúc này, bạn sẽ nhìn thấy domain và workgroup. Bạn chỉnh lại 2 máy là workgroup hết. Thế là xong.