Thắc mắc tính năng mỗi lần gõ bàn phím macbook đều đọc thoe kí tự mình gõ rất khó chịu. Lm dao để tắt nó

Mk bị vấn đề khi mk reset lại mac của mk, mỗi lần gõ phím mac của mk lại đánh vần theo rất khó chịu. Mk ko bt tắt nó nt .
Chưa có câu trả lời nào