Hỏi về công ty TNHH? Ai các anh chị có kinh nghiệm xin chỉ giáo cho tôi với nha?

Tôi có một câu hỏi xin được các anh chị giải đáp? Có hai công ty cổ phần A và công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) bốn thành viên B. Công ty A vốn bao gồm 3 tỷ A1, 2 tỷ A2 và 1 tỷ của công ty B (pháp nhân) gọi là B1. Hiện tại: Công ty A đã mua lại toàn bộ vốn của Công ty TNHH B. Công ty A muốn đổi tên công ty và tăng vốn điều lệ gồm: * Lợi nhuận phân phối * Vốn B1 tại A được chuyển nhượng cho A1. * Toàn bộ giá trị của B được chuyển nhượng cho A1. Công ty B muốn chuyển thành công ty TNHH một thành viên có vốn là của A. Và câu hỏi mình muốn nhờ mọi người giải đáp là: Luật không cho phép mua bán công ty TNHH, vậy phải xử lý như thế nào với số vốn mà A đã mua toàn bộ B và sẽ chuyển nhượng cho A1. Còn một câu hỏi nữa là: Thủ tục phải làm như thế nào? Cái nào nên làm trước? Nên chuyển nhượng tất cả phần vốn của ba thành viên tại B cho A1 chỉ giữ lại thành viên B4 làm pháp nhân trước hay là làm thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty A trước. Nếu làm thủ tục cho A thì thủ tục chuyển nhượng vốn B1, B2, B3 cho A1 (pháp nhân) sẽ như thế nào? Do A có làm thủ tục đổi tên nữa nên sẽ ảnh hướng đến thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của B1, B2, B3 cho A1 (pháp nhân A). Xin cám ơn!
Trả lời 12 năm trước
Theo ý kiến của tôi bạn làm như sau: Bước 1: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của B tại A cho A1 (Khi đó B không còn vốn góp tại A nữa). Bước 2: Bạn xem lại phần mua bán, sát nhập công ty: - Trong trường hợp bạn vẫn để 2 pháp nhân: Bạn làm thủ tục mua lại toàn bộ phần vốn góp của 4 thành viên tại Công ty B, sau đó làm thủ tục cấp lại GPKD. (Không tăng vốn điều lệ tại Công ty A). - Trường hợp để 1 pháp nhân là Công ty A (tăng vốn điều lệ): Bạn phải có hội đồng đánh giá lại toàn bộ tài sản của Công ty B (Để kế toán có chi tiết để hạch toán vào BC TC của Công ty A), đồng thời làm thủ tục mua lại toàn bộ số tài sản đó (Lưu ý phải có VB thể hiện rằng 4 cổ đông của Công ty B đều đồng ý chuyển nhượng). Sau đó bạn làm HS thay đổi lại GPKD của Cty A. Chúc bạn thành công!