Xin hướng dẫn viết chương trình "truyền số liệu giữa 2 máy tính bằng card âm thanh?

tran luu ly
tran luu ly
Trả lời 12 năm trước
Mỗi card I/O đều có chức năng rõ ràng, cụ thể. Thí dụ card âm thanh (sound) chỉ có khả năng thu/phát tín hiệu âm thanh giữa máy tính và thiết bị ngoài, card âm thanh không có khả năng giao tiếp giữa 2 máy tính, nhất là 2 máy ở rất xa nhau. Về nguyên tắc, nếu 2 máy tính ở rất gần nhau, ta có thể điều chế dữ liệu số cần truyền vào tín hiệu sóng mang hình sin (cos) ở tần số thấp (<20KHz) rồi truyền tín hiệu kết quả ra ngõ LineOut để dẫn đến ngõ LineIn của máy thu, ở đó ta giải điều chế để tách dữ liệu số ra khỏi sóng? Nhưng để thực hiện việc điều chế/giải điều chế tín hiệu số ta cần 1 mạch cứng, mà mạch cứng này không có sẵn trên sound card, còn phần mềm có thể không thực hiện kịp tiến độ điều chế/giải điều chế. Tóm lại, nếu muốn giao tiếp giữa 2 máy tính, bạn nên dùng card giao tiếp phù hợp nào đó, thí dụ qua cổng COM, LPT1, USB, Modem, ADSL hay card mạng LAN chính quy. Xin hỏi các trang báo điện tử http://vnexpress.net hay http://www.vnn.vn dùng công nghệ gì để khi nhấn chuột vào chủ đề bất kì thì địa chỉ không phải dạng thông thường như: "http://www.trananh.com.vn/Product_info.asp?Product_id=3", mà xuất hiện dưới dạng như sau: "http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2005/03/3B9DC01F/". Xin hướng dẫn thiết kế web và tổ chức CSDL để có được một trang báo điện tử. Địa chỉ URL "http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2005/03/3B9DC01F/" sẽ truy xuất trang Web chủ (homepage) của Website có địa chỉ này, còn địa chỉ URL "http://www.trananh.com.vn/Product_info.asp?Product_id=3" sẽ kích hoạt trang ASP có địa chỉ tương ứng chạy rồi truyền cho nó tham số "Product_id = 3" (phần nằm phía sau dấu "?"). Muốn xây dựng 1 trang web (nhất là trang web động có chứa đoạn lệnh thực thi phục vụ cho trang web), bạn cần học để biết chi tiết cụ thể ngôn ngữ HTML và các công nghệ lập trình web rất đa dạng phong phú như JavaScript, VB Script, ActiveX Control, Applet Java, ASP, JSP, PHP, ISAPI Extension, CGI, Servlet Java, JavaBean,... Mỗi trang web có thể chứa nhiều tag lệnh HTML <a href=...> để liên kết đến trang web khác hay để yêu cầu thực thi 1 module phần mềm ở phía server. Trong cả 2 trường hợp, tham số href sẽ chứa URL để xác định file web hay file khả thi cần gọi, trong URL có thành phần đường dẫn cục bộ của file cần truy xuất, trong đường dẫn có nhiều thành phần, mỗi thành phần được đặt tên theo qui định là chuỗi ký tự bất kỳ (nhưng thường ta chỉ dùng ký tự chữ hay số). Như vậy, URL "http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2005/03/3B9DC01F/" có chứa các thư mục như 2005, 03, 3B9DC01F. Điều này không có gì lạ và bất thường cả. Lưu ý trang web mà người dùng xem có thể là nội dung được tạo động bởi server tại thời điểm truy xuất và nó có thể chứa nhiều mối liên kết đến nhiều trang web khác cũng được tạo động tại thời điểm truy xuất. Thường tên các thư mục và trang web được tạo động bởi chương trình có chứa nhiều ký số như thí dụ của bạn.