Các bạn cho mình hỏi, mình vừa cài win xp nhưng không có âm thanh, bạn nào bít chỉ dùm với?

zero
zero
Trả lời 10 năm trước
Bạn vào System Propertiers,click vào menu Hardware, click button Device Manager. Trong đó tìm phần Sound,Video and Game control đưa chuột vào từng phần có dấu gạch chéo màu đỏ hay dấu chấm than (!) màu vàng bấm chuột phải click vào Update driver. Nó sẽ hiện len bảng thông báo và bạn chọn Yes, this time only.Bấm Next va Next tiếp cho nó tự động lên mạng để update. Trong trường hợp nó không tim được thì vào trang web của hãng máy tính và khai báo các thông số máy của bạn thì sẽ tìm được.