Tìm giúp driver card âm thanh ???

Tìm giúp mình driver card âm thanh Sound Blaster 5.1 ???
termihana
termihana
Trả lời 13 năm trước
Bạn làm theo các bước sau: a: Dọn dẹp rác toàn hệ thống bằng phần mềm Driver Cleaner. http://www.download3k.com/Install-Driver-Cleaner-Professional.html). b: Tải driver tại Website: http://download.kxproject.lugosoft.com/downloads/kxdrv3538m-full.exe. c: Khởi động lại máy. d: Tắt tất cả các chương trình đang chạy nền, cài đặt tập tin “kxdrv3538m-full.exe”. e: Khởi động lại máy.