Làm thế nào để tăng khả năng chông virus cho USB?

Bùi Văn Đăng
Bùi Văn Đăng
Trả lời 12 năm trước
ăng sức đề kháng chống virus cho USB Trong Windows Vista, khi virus muốn phá hoại dữ liệu sẽ "khó khăn" hơn vì người sử dụng có thể dễ dàng thiết lập để không cho bất kì một ai được phép nhập dữ liệu lên USB. Trước tiên, mở Notepad, sau đó sao chép toàn bộ phần nội dung sau: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\StorageDevicePolicies] "WriteProtect"=dword:00000001 Lưu tập tin với tên BaoveUSB.reg. Sau đó nhấn chuột kép lên BaoveUSB.reg này, chọn Continue - Yes - và nhấn OK khi được hỏi xác nhận. Tiếp theo, cần tạo lệnh để khi nào cần thì chỉ chủ nhân mới có thể ghi file lên USB, còn bình thường thì không bao giờ sẽ có chuyện các dữ liệu được ghi lên USB mà không được phép. Tiếp tục mở notepad, điền tiếp phần nội dung sau: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\StorageDevicePolicies] "WriteProtect"=dword:00000000 Lưu file với tên GiaiBaoveUSB.reg. Bây giờ, khi nào muốn ghi file vào USB thì chạy file GiaiBaoveUSB.reg. Sau khi ghi xong, chạy file BaoveUSB.reg để khóa USB lại. Lúc đó, khi có một ai đó hay virus cố gắng đưa thao tác với dữ liệu trong USB thì sẽ bị ngăn lại.