Card ati 2400xt và 9300g cái nào mạnh hơn ?

Trả lời 12 năm trước
win XP 32 bit nó vẫn nhận ra 4gb nhưng nó hiển thị 3gb ah. Vista 32bit cũng thế thôi. ATI 2400 XT bình thường thì mạnh, nhưng card ATI đi theo f8s thì do nó shared ram + xài trên máy tính xách tay nên yếu hơn cái ATI 2400 XT gắn trên máy bàn một chút. Còn Ge 9300 sử dụng công nghệ mới hơn, xem mấy bài review về card này để bạn tự chọn