NVIDIA Quadro và NIVIDIA grefore 9800 cái nào mạnh hơn ?cái nào dùng trong việc thiết kế 2D 3D trong kiến trúc tốt hơn?

NVIDIA Quadro và NIVIDIA grefore 9800 cái nào mạnh hơn ?cái nào dùng trong việc thiết kế 2D 3D trong kiến trúc tốt hơn? các kinh nghiệm khi mua 1 laptop dùng trong việc này ( thiết kế đồ họa kiến trúc)
Nguyễn Trương Đức
Nguyễn Trương Đức
Trả lời 11 năm trước
Bạn phải nói rõ cụ thể VGA NVIDIA Quadro với Geforce 9800 rõ là dòng gì chứ, ví dụ GeForce 9800M GTX SLI >GeForce 9800M GT SLI >GeForce 9800M GTS SLI >Quadro FX 3700M >GeForce 9800M GTX >GeForce 9800M GT >Quadro FX 3600M >GeForce 9800M GTS >GeForce 9800M GS >Quadro FX 3500M >Quadro FX 2500M >Quadro FX 1700M >Quadro FX 1600M >Quadro NVS 320M >Quadro FX 1500M >Quadro FX 770M >Quadro FX 570M >Quadro NVS 140M