Giải giúp mk với ạ

Một thị trường về hàng hoá A có đường cung và cầu được xác định như sau: PD=32- 2Qp; Ps= -13 +2,5Qs, trong đó, Q: ngsp/th; P:ngđ/sp a. Hãy xác định giá bán và sản lượng cân bằng trên thị trường. b. Hãy xác định hệ số co dãn của cầu theo gia về hàng hoá A theo giá của hàng hoá A tại điểm cân bằng. Người sản xuất muốn tăng doanh thu thì nên tăng hay giảm giá bán? c. Giả sử mỗi đơn vị hàng hóa được sản xuất và bán trên thị trường, Chính phủ đánh thuế 9 ngđ/sp, giá và lượng cân bằng trên thị trường sẽ là bao nhiêu? Người mua có bị ảnh hưởng bởi thuế này không? Nếu có, phần thuế người mua phải chịu là bao nhiêu? d. Giả sử Chính phủ ấn định thuế cho mỗi đơn vị hàng hóa bán ra trên thị trường với mức thuế là t ngđ/sp, hãy xác định t để tối đa hoá doanh thu thuế của Chính phủ.
Chưa có câu trả lời nào