Giúp giải kinh tế vi mô ạ

Hàm cầu và cung của một hàng hóa như sau: Qd = 80 – 10P; Qs = -70 + 20P a. Xác định giá và sản lượng cân bằng trên thị trường. Nếu giá được qui định là 3 thì thị trường sẽ dư thừa hay thiếu hụt? Lượng dư hay thiếu là bao nhiêu? Tính hệ số co dãn của cầu theo giá tại điểm cân bằng. Muốn tăng doanh thu thì người bán nên tăng hay giảm giá? b. Giả sử chính phủ đánh thuế 3 đơn vị tiền trên 1 đơn vị hàng hóa bán ra. Tính giá và sản lượng cân bằng mới. Tính thuế mà người mua và người bán phải chịu? c. Giả sử cải tiến công nghệ nên các nhà sản xuất cung ứng nhiều hơn. Dự đoán sự thay đổi của giá và sản lượng cân bằng. Vẽ đồ thị minh họa.
Chưa có câu trả lời nào