Mọi người giúp mình giải bài tập kinh tế vĩ mô này với

Cho các hàm số sau đâỵ:

Hàm cầu tiền giao dịch và dự phòng:  Lj= 1.000

Hàm cầu tiền đầu cơ:                       L2= 50 - 50r

Lượng cung tiền:                             Ms= 600 tỷ

a.   Xác định lãi suất cân bằng?

b.   Nếu ngân hàng trung ương mua vào một lượng trái phiếu chính phủ là 25 tỷ, thì lãi suất cân bằng thay đổi thế nào? (Cho biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 7%, tỷ lệ dự trữ vượt mức là 3%, tỷ lệ tiền mặt so với tiền gửi là 20%)

Tho t
Tho t
Trả lời 281 ngày trước
Ai có thể giải giúp mình đc không ? :((