Gian hàng bánRao vặtTư vấnHỗ trợThêm
  Giỏ hàng  Đã xem  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập

mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh?

Hung Nguyen25/10/2019 - 21:41

Lượt xem 14

Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh là gì?

  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

Linh

26/10/2019 - 20:22

có bài phân tích chi tiết này, bạn tham khảo tại link nhá

https://vatgia.com/hoidap/3969/294251/uu-diem-khuyet-diem-va-muc-dich-cua-bang-can-doi-ke-toan.html

có bài phân tích chi tiết này, bạn tham khảo tại link nhá

https://vatgia.com/hoidap/3969/294251/uu-diem-khuyet-diem-va-muc-dich-cua-bang-can-doi-ke-toan.html

Xuân Ngọc

26/10/2019 - 18:57

một thay đổi trong báo cáo này gần như luôn ảnh hưởng đến báo cáo kia. Vì vậy, khi quản lý báo cáo kết quả kinh doanh, cũng là lúc đồng thời tác động đến bảng cân đối kế toán. Mối liên hệ giữa báo cáo kết quả kinh doanh với bảng cân đối kế toán được thể hiện qua mối quan hệ giữa lợi nhuận và vốn chủ sở hữu.

Dưới đây là một bảng cân đối kế toán đã được giản lược hết sức của một doanh nghiệp mới toanh (và rất nhỏ!):

Tài sản

Tiền mặt 25 đô-la Khoản phải thu 0 Tổng tài sản 25...

một thay đổi trong báo cáo này gần như luôn ảnh hưởng đến báo cáo kia. Vì vậy, khi quản lý báo cáo kết quả kinh doanh, cũng là lúc đồng thời tác động đến bảng cân đối kế toán. Mối liên hệ giữa báo cáo kết quả kinh doanh với bảng cân đối kế toán được thể hiện qua mối quan hệ giữa lợi nhuận và vốn chủ sở hữu.

Dưới đây là một bảng cân đối kế toán đã được giản lược hết sức của một doanh nghiệp mới toanh (và rất nhỏ!):

Tài sản

Tiền mặt 25 đô-la Khoản phải thu 0 Tổng tài sản 25 đô-la

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

Các khoản phải trả 0 đô-la Vốn chủ sở hữu 25 đô-la

Giả sử chúng ta điều hành doanh nghiệp này trong một tháng. Chúng ta

mua 50 đô-la linh kiện và nguyên vật liệu, rồi dùng chúng để sản xuất và bán được 100 đô-la thành phẩm. Chúng ta cũng phải chịu 25 đô-la cho các chi phí khác. Báo cáo kết quả kinh doanh của tháng đó sẽ có dạng như sau:

Doanh thu 100 đô-la Giá vốn hàng bán 50 Lợi nhuận gộp 50

Tất cả các khoản chi 25 Lợi nhuận thuần 25 đô-la

Giờ thì: điều gì sẽ thay đổi trên bảng cân đối kế toán?

Trước hết, chúng ta đã dùng toàn bộ tiền mặt để trang trải chi phí.

Tiếp đó, chúng ta thu được 100 đô-la từ các khoản phải thu khách hàng. Sau cùng, chúng ta có một khoản nợ phải trả 50 đô-la đối với nhà cung cấp.

Vì thế, bảng cân đối cuối tháng sẽ như sau: Tài sản

Tiền mặt 0 đô-la Khoản phải thu 100 Tổng tài sản 100 đô-la

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu Khoản phải trả 50 đô-la

Vốn chủ sở hữu 50 đô-la

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 100 đô-la

Như bạn thấy, khoản lợi nhuận thuần 25 đô-la đã trở thành vốn chủ sở hữu. Trên bảng cân đối kế toán chi tiết hơn, nó sẽ xuất hiện như lợi nhuận giữ lại, nằm bên dưới dòng vốn chủ sở hữu. Đây là thực tế ở tất cả các doanh nghiệp: lãi ròng sẽ được cộng vào vốn, trừ khi nó được dùng làm cổ tức. Cũng tương tự như vậy, lỗ ròng sẽ làm giảm vốn. Nếu một doanh nghiệp chịu lỗ mỗi tháng, thì cuối cùng nợ phải trả của doanh nghiệp đó sẽ vượt quá tài sản, vốn chủ sở hữu sẽ âm. Doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản.

nguồn: verco.vn

Đọc thêm

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn