KINH TẾ học

Một nước có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất một mặt hàng nhưng ko có lợi thế so sánh trong sản xuất mặt hàng đó thì sẽ ko có lợi thế trong thương mại quốc tế? Đúng hay sai? Giải thích??

Chưa có câu trả lời nào