Người mua khi mua hàng trên website thương mại điện tử có cảm giác hối tiếc ko? phải khắc phục ntn?

Nguyen Thi Huyen Trang
Nguyen Thi Huyen Trang
Trả lời 12 năm trước
Sau khi mọi người mua sản phẩm, họ có thể sợ rằng họ đã có quyết định sai lầm. Sự hối tiếc của khách hàng diễn ra không phụ thuộc vào độ lớn của hàng mua. Đa số các bãi bỏ hay trả lại hàng xảy ra vì sự hối tiếc của khách hàng. Mọi hành động hay thông tin mà công ty có thể đưa ra hay cung cấp để đảm bảo cho khách hàng rằng họ đã đưa ra quyết định đúng sẽ giúp duy trì được sự bán hàng. Những chứng thực của khách hàng, các bài báo tích cực về công ty và sản phẩm, những sự so sánh tích cực so với các sản phẩm khác và các phân tích chi phí-lợi ích của sản phẩm và dịch vụ của bạn là các tính năng của site có thể giúp mọi người cảm thấy họ đã có quyết đỉnh đúng. Mỗi giai đoạn mua hàng này cần được xử lý trong dịch vụ khảo hàng trực tuyến. Khi một khách hàng tiềm năng đến site của bạn, cần nêu rõ những nhu cầu mà khách hàng đó cần, các sản phẩm sẽ thoả mãn các nhu cầu này như thế nào và những lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được từ các sản phẩm. Một khi khách hàng đã quyết định sản phẩm của bạn sẽ giải quyết được vấn đề của mình site mua hàng trực tuyến cần cung cấp một phương thức đơn giản và tiện lợi.