Tiêu chuẩn chọn kính?

Kính có những tiêu chuẩn nào để chọn?
Trả lời 13 năm trước
Có ba loại tiêu chuẩn cho kính râm. - Tiêu chuẩn của Australia là AS 1067. Kính râm được chia làm 5 hạng, từ 0 đến 4, dựa vào lượng ánh sáng mà kính hấp thụ. Hạng “0” có khả năng ngăn tia UV và ánh nắng ít nhất. Hạng “4” có mức độ bảo vệ tốt nhất. - Tiêu chuẩn của Hoa Kỳ là ANSI Z80.3-1972. Theo loại tiêu chuẩn này, các mắt kính cần có khả năng giữ cho tia UVB (280 đến 315nm) đi qua không quá 1% và tia UVA (315 đến 380nm) đi qua không quá 0,5 lần so với mức đi qua của ánh sáng nhìn thấy. - Tiêu chuẩn châu Âu là EN 1836:2005. Theo loại tiêu chuẩn này, kính hạng "0" là kính không ngăn được UV ở mức cần thiết, "1" là đủ mức, "2" là ngăn tốt, và "3" là ngăn được hoàn toàn.