KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC (Update hàng ngày)

[center][b][blue] Mở thưởng thứ tư 06/08/2008[/blue][/b] [b]Giải đặc biệt[/b] 01219 [b]Giải nhất[/b] 68069 [b]Giải nhì[/b] 38546 - 32017 [b]Giải ba[/b] 40315 - 13961 - 36143 01390 - 95695 - 10276 [b]Giải tư[/b] 7856 - 8605 4127 - 8860 [b]Giải năm[/b] 7833 - 6710 - 1714 3882 - 8560 - 0513 [b]Giải sáu[/b] 582 - 586 - 089 [b]Giải bảy[/b] 88 - 50 - 55 - 05[/center] [b] [b]For Teen Việt Nam:[/b] [blue][url=http://14vn.net]http://14vn.net[/url][/blue] | [url=http://14vn.net]Teen[/url] [url=http://14vn.net/forumdisplay.php?f=6]Gallery[/url] | [url=http://14vn.net/forumdisplay.php?f=29]Phim[/url] | [url=http://14vn.net/forumdisplay.php?f=40]Music[/url] | [url=http://14vn.net/forumdisplay.php?f=61]Game[/url] | [url=http://14vn.net/forumdisplay.php?f=42]Softwarez[/url] Đây là blog của tôi:[/b][blue][url=http://blog.360.yahoo.com/blog-AEhlU8Y1eqhdiYvrNTjvt2BKIuE-?cq=1]http://blog.360.yahoo.com/blog-AEhlU8Y1eqhdiYvrNTjvt2BKIuE-?cq=1[/url][/blue]
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Trả lời 13 năm trước
[center][blue][b] Mở thưởng thứ năm 07/08/2008[/b][/blue] [b]Giải đặc biệt[/b] 35256 [b]Giải nhất[/b] 10058 [b]Giải nhì[/b] 41172 - 28975 [b]Giải ba[/b] 58887 - 18303 - 77185 59930 - 36542 - 71241 [b]Giải tư[/b] 7174 - 8570 3386 - 4795 [b]Giải năm[/b] 5366 - 1882 - 1115 8977 - 7295 - 3582 [b]Giải sáu[/b] 920 - 189 - 304 [b]Giải bảy[/b] 77 - 73 - 61 - 52 [url=http://14vn.net]Teen[/url][/center]
Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Mạnh Thắng
Trả lời 13 năm trước
Thank! Bạn tốt bụng quá
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Trả lời 13 năm trước
[center][blue][b]Mở thưởng thứ sáu 08/08/2008[/b][/blue] [b]Giải đặc biệt :[/b] 32895 [b]Giải nhất :[/b] 66397 [b]Giải nhì :[/b] 96769 - 33092 [b]Giải ba :[/b] 99657 - 84151 - 27383 31810 - 24360 - 86276 [b]Giải tư :[/b] 1677 - 2666 8467 - 1684 [b]Giải năm :[/b] 8421 - 9285 - 0120 8828 - 5484 - 6767 [b]Giải sáu :[/b] 627 - 664 - 154 [b]Giải bảy :[/b] 65 - 01 - 72 - 63[/center]
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Trả lời 13 năm trước
[center][blue][b]Mở thưởng thứ bảy 09/08/2008[/b][/blue] [b]Giải đặc biệt:[/b] 96458 [b]Giải nhất:[/b] 63471 [b]Giải nhì:[/b] 76666 - 88255 [b]Giải ba:[/b] 17286 - 97851 - 38422 09518 - 22829 - 05710 [b]Giải tư:[/b] 9308 - 6138 -8085 - 5267 [b]Giải năm:[/b] 5867 - 2251 - 3624 9054 - 8211 - 2404 [b]Giải sáu:[/b] 452 - 416 - 106 [b]Giải bảy:[/b] 63 - 10 - 62 - 22[/center]
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Trả lời 13 năm trước
[center][blue][b]Mở thưởng chủ nhật 10/08/2008[/b][/blue] [b]Giải đặc biệt[/b] 11981 [b]Giải nhất[/b] 59534 [b]Giải nhì[/b] 34213 - 40279 [b]Giải ba[/b] 45015 - 39064 - 12226 64425 - 87189 - 59058 [b]Giải tư[/b] 7390 - 5737 8325 - 4151 [b]Giải năm[/b] 6213 - 8420 - 2388 9996 - 8899 - 6959 [b]Giải sáu[/b] 238 - 748 - 077 [b]Giải bảy[/b] 60 - 38 - 04 - 17[/center]
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Trả lời 13 năm trước
[center][blue][b]Mở thưởng thứ hai 11/08/2008[/b][/blue] [b]Giải đặc biệt[/b] 31070 [b]Giải nhất[/b] 54842 [b]Giải nhì[/b] 68123 - 03638 [b]Giải ba[/b] 91862 - 24462 - 64942 45925 - 83648 - 78857 [b]Giải tư[/b] 8321 - 4108 5778 - 2939 [b]Giải năm[/b] 1116 - 5459 - 3415 1945 - 8185 - 3409 [b]Giải sáu[/b] 779 - 547 - 227 [b]Giải bảy[/b] 32 - 31 - 85 - 73[/center]
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Trả lời 13 năm trước
[center][b][blue]Mở thưởng thứ ba 12/08/2008[/blue][/b] [b]Giải đặc biệt[/b] 73274 [b]Giải nhất[/b] 01492 [b]Giải nhì[/b] 20288 -05260 [b]Giải ba[/b] 85963 - 40194 - 52774 85954 - 94712 - 17211 [b]Giải tư[/b] 6158 - 4097 7351 - 5609 [b]Giải năm[/b] 3874 - 5590 - 7341 5282 - 9074 - 7174 [b]Giải sáu[/b] 808 - 822 - 189 [b]Giải bảy[/b] 28 - 66 - 42 - 17[/center]
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Trả lời 13 năm trước
[center][b][blue]Mở thưởng thứ tư 13/08/2008[/blue][/b] [b]Giải đặc biệt[/b] 09107 [b]Giải nhất[/b] 79861 [b]Giải nhì[/b] 11556 - 85268 [b]Giải ba[/b] 38952 - 13948 - 60789 46693 - 37840 - 73478 [b]Giải tư[/b] 1977 - 1288 0452 - 1534 [b]Giải năm[/b] 9146 - 2347 - 9529 2901 - 6387 - 8657 [b]Giải sáu[/b] 548 - 225 - 258 [b]Giải bảy[/b] 41 - 94 - 17 - 33[/center]
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Trả lời 13 năm trước
[center][blue][b]Mở thưởng thứ năm 14/08/2008[/b][/blue] [b]Giải đặc biệt[/b] 52559 [b]Giải nhất[/b] 82450 [b]Giải nhì[/b] 46779 - 99111 [b]Giải ba[/b] 53765 - 15327 - 78161 28714 - 55138 - 66455 [b]Giải tư[/b] 8292 - 9808 5396 - 2465 [b]Giải năm[/b] 5206 - 9260 - 9251 6721 - 7536 - 0855 [b] Giải sáu[/b] 157 - 863 - 317 [b]Giải bảy[/b] 15 - 21 - 79 - 98[/center]
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Hoàng Đăng Vịnh check gia
Trả lời 13 năm trước
[center][blue][b]Mở thưởng thứ sáu 15/08/2008[/b][/blue] [b] Giải đặc biệt[/b] 97957 [b]Giải nhất[/b] 57688 [b] Giải nhì[/b] 40190 - 18339 [b] Giải ba[/b] 21444 - 91109 - 47231 39920 - 53123 - 00689 [b] Giải tư[/b] 0938 - 3923 7150 - 6047 [b] Giải năm[/b] 4047 - 4737 - 7541 2571 - 5208 - 3666 [b]Giải sáu[/b] 571 - 796 - 657 [b]Giải bảy[/b] 74 - 06 - 86 - 85[/center]