Cần mọi người chỉ giúp em nâng cấp máy tính để chơi pess11 ?

+MAIN: asus p5pl2.e

+CPU: intel(R)Core(TM)2CPU 6300 @1.86Ghz.

+VGA Card: asus x 1050 seris.Chip ATI.Memory:512Mb.Display Mode:1024x768(16bit).

+RAM:1G

_Em vào phần Setting của pess11 nó báo là:CPU BAD,RAM BAD,GPU UNABLE,VRAM OK.

_Em không rành về máy tính,mong các anh hướng dẫn nâng cấp máy để chơi pes11.Thanks !

Vo Phan Hien
Vo Phan Hien
Trả lời 10 năm trước

Máy naỳ còn nâng cấp gì nữa mua máy mới đi đừng tiếc tiền khoảng 7 chai thui