Có ai chơi game Cuộc chiến thây ma trên dế chưa?

Hi,

Tình hình rất là tình hình. Tui soạn tin GAH zombie gửi 6111, nhận được game cuộc chiến thây ma chơi được trên dế rùi. Nhưng mà chẳng biết chơi thế nào cả. Cái năng lượng mặt trời làm sao để thu về thế? Chẳng giống trên PC tí nào :((

huong
huong
Trả lời 11 năm trước

Không ai trả lời sao :((