Choichat.com web này kết bạn ra sao ?

choichat.com web này kết bạn ra sao ?

Choichat.com web này chơi chát ra sao ?

choichat.com web này chơi chát ra sao ?
choichat.com
choichat.com
Trả lời 11 năm trước

đầu tiên bạn phải tạo tài khoản tại http://choichat.com nó sẽ hiện lên tất cả những người nào đang online , bạn thấy thix người nào thì chat với họ