Mình đang rất cần các bạn giúp đỡ lời giới thiệu về trang phục kinh dị?

Tổ Toán trường mình tổ chức một cuộc thi olympia. Lớp mình được nhờ đóng kịch và làm về thời trang kinh dị: về chủ đề ma túy và thể thao. Các bạn hãy giúp mình làm lời giới thiệu trước khi trình diễn thời trang về 2 chủ đề này được không? Nhưng phải càng càng hài hước càng tốt. Mình rất cần chiều nay 2h phải có rồi để diễn tập và chốt lại. Mong các bạn giúp và đóng góp cho mình thật chân thành nhưng phải nhanh, thời gian có hạn. Mình xin cảm ơn rất rất nhiều!
Chưa có câu trả lời nào