Câu hỏi trí tuệ đây !!!!!

Xem hình sau : http://img229.imageshack.us/img229/1958/37183805.gif Hình trên là hình các que diêm được xắp xếp thành 1 phương trình toán học đúng không? nhưng cái phương trình này có vẻ sai ( vì 6 la mã không thễ nào bẳng 2 la mã) dược dúng không?Thế nên bây giờ mình mới nhờ các bạn di chuyễn 1 que diêm ỡ số 6 La mã rồi dặt qua phía bên 2 la mã , hoạc di chuyễn 1 que diêm ỡ ben số 2 la mã qua phía bên số 6 la mã . đễ tao ra một phương trình toán học. Them nữa là các bạn khong dược di chuyễn 2 que diêm ở vị trí dấu bằng.
dhq
dhq
Trả lời 11 năm trước

Hic,, cái này có gì khó lắm đâu ,bạn chỉ phải dịch chuyển một chút thôi mà

bạn dịch chuyển cho biểu thức ban đầu trở thành

2-1=1

la ra kết quả đúng!