Từ câu chuyện " chiếc lá cuối cùng " của o-henry nêu suy nghĩ của anh (chị) về tình thương của con người trong cuộc sống

Từ câu chuyện " chiếc lá cuối cùng " của o-henry nêu suy nghĩ của anh (chị) về tình thương của con người trong cuộc sống

lê toan
lê toan
Trả lời 7 năm trước

Hi sinh cuộc sống của mình để cho người khác một cuộc sống mới.