Tìm một bộ phim về robot trên vtc11 khoảng năm 2015 đến nay

Kể về tương lai khi phần lớn con người xây dựng các thành phố ngoài vũ trụ và sống ở đó . chiến tranh sảy ra giữa ai với ai thì quên rồi chỉ nhớ 1 đám người mỗi người 1 cái phi thuyền biến được thành robot. Rồi thằng main đánh ngất 1 trong số những đứa lái phi thuyền trong khi nó ra ngoài rồi lột đồ của nó mặc lái robot của nó rồi bay đi khi gần ra khỏi thành phố main gặp phải chỉ huy của địch thằng chỉ huy thấy robot tưởng người của mình nên kêu thằng main đi theo để đánh trận. Trong trận thằng main cứu đc con em gái của thằng chỉ huy. Nhớ đc tới đây thôi ai biết tên thì cho mình biết nha ! Cảm ơn!
Chưa có câu trả lời nào